Energianalys från förskolan Vitsippan

okt 19, 2017 | Raybased Nyheter

[:sv]Under september informerade vi på vår hemsida om de förbättringar som uppnåtts av mjuka värden genom installationen av Raybaseds system på Vitsippans förskola.  Rapporten finns att läsa på Raybaseds hemsida. En första energianalys är nu gjord. Den visar en minskad energiförbrukning med 21% jämfört med motsvarande period före installationen. Ytterligare besparingar kommer att uppnås allteftersom systemet intrimmas.

Lennart Olving, VD Raybased
”Daghemmet Vitsippan var Raybaseds första installation, och det är med stor glädje vi ser att vårt system skapar konkreta resultat utöver alla de mjuka värden som förbättrats, vilket vi rapporterat om tidigare”.

Anders Torslid, VD Kraftstaden
”Vi är mycket nöjda med de resultat som hittills uppnåtts och ser fram mot fortsatt intrimning och analys”.[:]

Senaste nyheterna