Raybased erhåller en första order från Vasakronan

nov 3, 2017 | Raybased Nyheter

[:sv]Raybased har fått en order från Vasakronan för trådlös temperaturstyrning. Ordern omfattar en större fastighet i Göteborgs centrum med kontors- och butiksytor fördelat på 7 våningar. Projektet innebär att Raybaseds system skall mäta temperatur, luftfuktighet och närvaro samt styra värme och kyla i samverkan med det SCADA system som idag finns i denna fastighet. Ordervärdet är på ca: 380 000 kr

Installationen kommer att ske i slutet av året och görs i samverkan med Bravida.

Lennart Olving, VD Raybased AB
” Denna affär visar på styrkan i Raybased produkter och system för storskaliga installationer i integration med en professionell fastighetsdrift. Vi är stolta över att Vasakronan, som Sveriges största fastighetsbolag, har valt Raybased produkter och ser fram emot ett fortsatt gott och utvidgat samarbete”.

Eric Eliasson, Teknisk förvaltare Vasakronan AB
” Vi på Vasakronan jobbar hela tiden för att effektivisera vår fastighetsdrift och sänka vår energiförbrukning genom att nyttja modern teknik. Raybased trådlösa produkter erbjuder en kostnadseffektiv fördel för utveckling av vår fastighet i Nordstan samt en god integration med våra befintliga fastighetssystem på Vasakronan. Vi ser med intresse framemot att utvärdera detta första projekt.”

Om Vasakronan
Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till 121 miljarder kronor. Vasakronan äger, förvaltar och utvecklar centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Lund.

Om Raybased
Raybased är ett svenskt teknikbolag som har utvecklat en trådlös plattform för fastighetsautomation och som gör det möjligt att övervaka, styra och optimera alla elektriska funktioner i en fastighet, såsom t.ex. värme, ventilation, belysning och säkerhet. Bolagets system har ett öppet gränssnitt och är kompatibel med alla de standarder och protokoll som finns idag på en mycket fragmenterad marknad. Bolagets primära målmarknad är kommersiella fastigheter.


Denna information är sådan information som Raybased är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 NOVEMBER 2017.
[:]

Senaste nyheterna