Energiförbrukningen minskade med uppåt 75 procent

nov 23, 2017 | Raybased Nyheter

[:sv]Som vi tidigare rapporterat så slutfördes vår hittills största installation innan sommaren. Uppdraget kom från Tuve Bygg och avsåg ett sjukhus där vi installerade Raybaseds system i sex trapphus. Systemet används bland annat för att mäta belysningens elförbrukning, styra belysningen med närvarosensorer och automatiskt felrapportera ifall någon lampa skulle gå sönder. Den senaste månaden har vi loggat elförbrukningen i vårt ”Raybased Online”, en online-portal med tillhörande rapporter. I portalen kan man följa energiförbrukningen i realtid, samt se aktuell status (av/på/sönder) på samtliga enheter som Raybaseds system hanterar. En av Raybased nyligen gjord sammanställning av trapphusens energiförbrukning, visar på en minskning av energianvändningen på uppemot 75%. Detta enbart som en effekt av Raybaseds installerade system.

Om Raybased
Raybased utvecklar och säljer ett trådlöst system för styrning och optimering av alla elektriska funktioner I fastigheter, såsom t.ex. värme, ventilation, belysning och säkerhet. Systemet är kompatibelt med både befintliga och framtida system och komponenter, vilket skapar oändliga möjligheter.


För ytterligare information

Lennart Olving                                                          Lars Elmberg
VD, Raybased AB (publ)                                         Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: 0725 ‐ 486 688                                         Telefon: 0708 ‐ 237 004
E‐post: lennart.olving@raybased.com                E‐post: lars.elmberg@raybased.com[:]

Senaste nyheterna