Castellum beställer ytterligare enheter till sitt ”Smart City” nät

dec 12, 2017 | Raybased Nyheter

[:sv]Raybased har nu installerat basstationerna till sitt nya digitala system, Smart City, i Göteborg. Systemet samlar in mätvärden från givare i fastigheter och gatubrunnar. Exempel på sådana givare är alla typer av vattenflödesmätare och elmätare. Det unika med Raybaseds system är att det klarar av att installeras i mycket svåra miljöer, t.ex. översvämmade gatubrunnar och att det kan kommunicera mätvärden trådlöst i realtid över stora avstånd, även i störda miljöer.

Idag har Raybased med hjälp av Castellum installerat basstationer som täcker Göteborgs innerstads behov för trådlös mätning av vattenflöde och el.

Det blir därför nu ekonomiskt intressant att installera Raybaseds Smart City mätare utan att en omfattande infrastruktur för datainsamling behöver byggas upp.

” Vi ser en stor efterfrågan på denna typ av system. Tätare avläsningar för bättre uppföljning av förbrukningen och möjlighet till kontroll av fel i distributionssystemen krävs idag både av fastighetsägare och leverantörer av vatten och el för att kunna styra förbrukningen över dygnets alla timmar. Eftersom avläsningen nu sker automatiserat minskar kostnaderna och risken för fel i manuell avläsning elimineras som en naturlig följd av automatiseringen. I en stad av Göteborgs storlek bedömer vi marknaden till tusentals enheter”. säger Raybaseds VD Lennart Olving.

Raybased har haft installationer i Göteborg för test hos Castellum. Erfarenheterna är mycket goda och vi förbereder oss nu för att installera i större skala.

”Vi är mycket nöjda med Raybaseds installation som ger en väsentlig effektivisering och vi har redan upptäckt vattenläckor i vårt system. Installationen av de fem första enheterna har gått smidigt och vi har nu beställt ytterligare enheter. Vårt totala behov är ca 300 enheter”, säger Anders Björling på Castellum.

Värdet av denna order är ca 150 000 kr.

Om Castellum
Castellum är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på drygt 70 miljarder
kronor. Du möter Castellum i starka tillväxtregioner i Sverige och i Danmark. Castellum är inriktade på kommersiella fastigheter och driver sin verksamhet genom 23 affärsområden med ca 430 medarbetare.

Om Raybased
Raybased utvecklar och säljer ett trådlöst system för styrning och optimering av alla elektriska funktioner I fastigheter, såsom t.ex. värme, ventilation, belysning och säkerhet. Systemet är kompatibelt med både befintliga och framtida system och komponenter, vilket skapar oändliga möjligheter.

För ytterligare information

Lennart Olving                                                          Lars Elmberg
VD, Raybased AB (publ)                                         Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: 0725 ‐ 486 688                                         Telefon: 0708 ‐ 237 004
E‐post: lennart.olving@raybased.com                E‐post: lars.elmberg@raybased.com


Denna information är sådan information som Raybased är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 DECEMBER 2017.
[:]

Senaste nyheterna