Raybased lämnar in sin Fas 2 ansökan till Horizon 2020

jan 10, 2018 | Raybased Nyheter

[:sv]Raybased har idag lämnat in sin Fas 2 ansökan till EU:s ramprogram ”Horizon 2020 SME-Instrumentet”.
Programmet har som mål att stödja små och medelstora företag i syfte att överbrygga klyftan mellan deras
forsknings- och utvecklingsinsatser och marknaden. Vid ett godkännande i denna andra fas kan bolaget få upp
till 2,4 miljoner Euro i stöd för att ytterligare utveckla både sitt erbjudande och accelerera
marknadsexpansionen i Europa.

I denna fas 2 ansökan har Raybased tillsammans med samarbetspartners definierat konkreta aktiviteter som
ska utveckla bolagets affärsmodell och erbjudande så att en väg öppnas till den gigantiska europeiska
marknaden. Denna ansökan är utvecklad tillsammans med Inspiralia, som är ett konsultbolag med mycket stor
erfarenhet inom området. Förutom att utveckla affärsplanen så kommer projektet att fokusera på två
arbetsområden. Det första syftar till att öka möjligheterna till samarbete med externa aktörer på den
europeiska marknaden. Det andra arbetsområdet tar ett stort grepp kring hur fastigheter projekteras och
kommer att resultera i sant ”disruptiv” teknik för att göra rätt från början, nå högre kvalitet, reducerade
kostnader, kortare projekteringstider och effektivare logistik.

Vi planerar för ett godkännande av vår ansökan under våren 2018.

I ansökningsprocessen är det viktigt med partners som visar intresse för Raybased system och stödjer
projektet. Vi kan med glädje konstatera att Bravida AB, Serneke AB, Space M2 AB och Trollhättan Tomt AB har
visat stort intresse och stödjer vår ansökan i SME Horizon 2020.

”Det är enormt roligt att vi har kommit så här långt nu. Som vi tidigare rapporterat så ser tjänstemännen inom
EU att vårt system är en unik innovation med stor potential som kan ligga till grund för att skapa ett snabbt
växande och lönsamt företag på den europeiska marknaden. Att vårt system även är mycket
energibespararande har spelat stor roll för godkännandet av vår första ansökan”, säger Lennart Olving, VD på
Raybased.

Om Horizon 2020
Horizon 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet är världens största satsning på
forskning och innovation och har en total budget på runt 80 miljarder Euro. Målet med Horizon 2020 är att
förvandla vetenskapliga genombrott till innovativa produkter och tjänster som kan leda till nya
affärsmöjligheter, jobb och som kan förbättra människors liv. Horizon 2020 är en satsning på att hjälpa små och
medelstora företag att utvecklas.

Om Raybased
Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst system för fastighetsautomation. Systemet
övervakar, styr och optimerar elektriska funktioner i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det
kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida
IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering.


För ytterligare information

Lennart Olving                                                         Lars Elmberg
VD, Raybased AB (publ)                                        Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: 0725 ‐ 486 688                                        Telefon: 0708 ‐ 237 004
E‐post: lennart.olving@raybased.com               E‐post: lars.elmberg@raybased.com

 

Denna information är sådan information som Raybased är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 10 JANUARI 2018.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research
and innovation programme under grant agreement No 781170.[:]

Senaste nyheterna