Tidigareläggning av Bokslutskommunikén för 2017

jan 15, 2018 | Raybased Nyheter

[:sv]Raybased AB planerar att presentera sin Bokslutskommuniké för 2017 den 17 januari, vilket är tidigare än aviserat. Detta görs för att ge ytterligare information till innehavarna av teckningsrätter under den nu pågående teckningsperioden för teckningsoptioner.

För ytterligare information
Lennart Olving                                                         Lars Elmberg
VD, Raybased AB (publ)                                        Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: 0725 ‐ 486 688                                        Telefon: 0708 ‐ 237 004
E‐post: lennart.olving@raybased.com               E‐post: lars.elmberg@raybased.com

 

Om Raybased
Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst system för fastighetsautomation. Systemet övervakar, styr och optimerar elektriska funktioner i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering.

 

 [:]

Senaste nyheterna