Sista dag för handel i Raybaseds teckningsoptioner, TO1, är den 29 januari 2018

jan 23, 2018 | Raybased Nyheter

[:sv]Sista dag för handel:
Sista dag för handel i Raybaseds teckningsoptioner, TO1, är den 29 januari 2018.

Teckningstid:
Teckning av aktier, med stöd av teckningsoptioner, för de som har sina optioner direktregistrerade på VP-konto, sker genom betalning till det bankgirokonto som finns angivet på anmälningssedeln. Betalningen skall vara bokförd på kontot senast sista teckningsdag som är den 31 januari. Anmälningssedeln insänds till emissionsinstitutet senast klockan 15.00 den 31 januari 2018.

Optionsinnehavare som har sina optioner förvaltarregistrerade i depå hos bank eller fondkommissionär kontaktar sin bank för att utnyttja optionerna för teckning.

Aktierna beräknas komma att levereras till respektive VP konto/depå under februari månad. Emissionsinstitut är Eminova Fondkommission som nås på 08-684 211 00, eller via mail på info@eminova.se. 

För mer information, se Raybaseds hemsida: https://raybased.com/investor-relations/

För ytterligare information

Lennart Olving                                                         Lars Elmberg
VD, Raybased AB (publ)                                        Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: 0725 ‐ 486 688                                        Telefon: 0708 ‐ 237 004
E‐post: lennart.olving@raybased.com               E‐post: lars.elmberg@raybased.com[:]

Senaste nyheterna