Telenor och Raybased gör fastigheter smarta och hållbara

jan 25, 2018 | Raybased Nyheter

[:sv]Telenor har inlett ett samarbete med startupbolaget Raybased för att ta ett helhetsgrepp om uppkoppling av fastigheter. Bolagens gemensamma erbjudande täcker allt från hyresgästers internetuppkoppling till tjänster inom sakernas internet som effektiviserar energi- och vattenförbrukning. Genom det nyskapande samarbetet kan bolagen ta nästa steg i digitaliseringen av fastighetssektorn.

Bolagen kommer att rikta sitt erbjudande till flerfamiljsbostäder och fastighetsägare såväl som hyresgäster. Smarta fastigheter syftar till att göra vardagen lättare för boende och fastighetsägare, öka komforten och inte minst göra fastigheterna mer hållbara genom effektivare användning av el och vatten. Samarbetet utgör första gången IOT-lösningar för fastigheter kombineras med internetleverans för att skapa oöverträffad enkelhet för kunden.

– Intresset för smarta fastigheter är stort på marknaden och vi ser det som mycket glädjande att vi i samverkan med Telenor nu kan erbjuda en mer komplett lösning till både på fastighetsägare och den enskilda hyresgästen. Telenors kunskap och infrastruktur inom fastighetssektorn kommer hjälpa oss att skala vårt erbjudande på ett snabbare och kraftfullare sätt, säger Lennart Olving, VD Raybased.

Telenor har idag 2,3 miljoner kunder som erbjuds olika former av digitala tjänster inom
fastighetssektorn. Inledningsvis kommer samarbetet att omfatta marknaden för fastighetsägare som har bredband indraget och levererar tjänster genom Telenor.

– Genom att samarbeta med en innovativ IoT-startup som Raybased kan vi addera en helt ny dimension av uppkoppling till våra kunder. I kombination med våra tjänster inom bland annat bredband kan vi göra vardagen enklare, smartare och smidigare för boende och effektivisera resursanvändningen i fastigheterna, säger Andreas Kristensson, innovationsansvarig på Telenor Företag.

För ytterligare information

Lennart Olving                                                         Lars Elmberg
VD, Raybased AB (publ)                                        Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: 0725 ‐ 486 688                                        Telefon: 0708 ‐ 237 004
E‐post: lennart.olving@raybased.com               E‐post: lars.elmberg@raybased.com

 

Denna information är sådan information som Raybased är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 JANUARI 2017.

 

Om Raybased
Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering.


Om Telenor
Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars mobilnät täcker 99,9 procent av landets befolkning. Telenor Sverige har drygt 2,6 miljoner mobilabonnenter, cirka 670 000 bredbandskunder och en halv miljon tv-kunder. Telenor Sverige omsätter cirka 12,6 miljarder kronor (2016) och har cirka 1 700 anställda. Läs mer på www.telenor.se[:]

Senaste nyheterna