Styrelseordförande och VD tecknar aktier i Raybased

jan 29, 2018 | Raybased Nyheter

[:sv]VD, Lennart Olving, har tecknat samtliga sina teckningsoptioner (TO1) och ökar därmed sitt innehav med ca 5400 aktier i bolaget.

Styrelseordförande, Lars Elmberg, har tecknat samtliga sina teckningsoptioner (TO1) och ökar därmed sitt innehav med ca 5300 aktier i bolaget.


För ytterligare information

Lennart Olving                                                         Lars Elmberg
VD, Raybased AB (publ)                                        Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: 0725 ‐ 486 688                                        Telefon: 0708 ‐ 237 004
E‐post: lennart.olving@raybased.com               E‐post: lars.elmberg@raybased.com[:]

Senaste nyheterna