Raybased har tagit en affär med Atrium Ljungberg

feb 5, 2018 | Raybased Nyheter

[:sv]Raybased har tagit en första affär med Atrium Ljungberg i Göteborg. Raybaseds system ska användas för att monitorera hur injusteringar i värme- och ventilationssystem påverkar inomhusklimatet i en utav hyresgästernas lokaler.

Lennart Olving, VD Raybased AB
Det som är speciellt roligt med denna affär är att vi fortsätter att bygga vår kundbas. Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag och har sitt fokus på handel och kontor.

Ordervärdet är av mindre storlek men ett viktigt första steg i samarbetet Atrium Ljungberg.


Denna information är sådan information som Raybased är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 februari 2018.


Om Raybased
Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering.


För ytterligare information

Lennart Olving                                                         Lars Elmberg
VD, Raybased AB (publ)                                        Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: 0725 ‐ 486 688                                        Telefon: 0708 ‐ 237 004
E‐post: lennart.olving@raybased.com               E‐post: lars.elmberg@raybased.com[:]

Senaste nyheterna