Raybased har fått ytterligare order från Bravida

feb 8, 2018 | Raybased Nyheter

[:sv]Raybased har fått ytterligare order från Bravida i Göteborg. Raybaseds system ska användas för att styra och övervaka belysning i lokalerna till en av Bravidas kunder där målet med installationen är att skapa en behagligare inomhusmiljö och minska lokalernas energiförbrukning.

Lennart Olving, VD Raybased AB
”Vi är glada över att Bravida återigen valt Raybaseds system. Målet med vårt samarbete med Bravida är att vi tillsammans ska bli ledande inom digitaliserade och uppkopplade fastigheter.”

Ordervärdet är av mindre storlek.

Denna information är sådan information som Raybased är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2018.

Om Raybased
Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering.


För ytterligare information

Lennart Olving                                                         Lars Elmberg
VD, Raybased AB (publ)                                        Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: 0725 ‐ 486 688                                        Telefon: 0708 ‐ 237 004
E‐post: lennart.olving@raybased.com               E‐post: lars.elmberg@raybased.com[:]

Senaste nyheterna