Raybased har utsett Mangold Fondkommission till likviditetsgarant

apr 10, 2018 | Raybased Nyheter

[:sv]Raybased AB har utsett Mangold Fondkommission AB till likviditetsgarant för bolagets aktie.
Likviditetsgarantin har påbörjats idag den 10 april 2018.

Mangold Fondkommission kommer i sitt uppdrag som likviditetsgarant att kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp- och säljsida i orderboken för Raybased AB aktie samt tillse att det hålls en förutbestämd spread i aktien. Syftet med likviditetsgarantin är att främja en god likviditet samt säkerställa en låg spread mellan köp- och säljkurs i den löpande handeln.
För att möjliggöra likviditetsgarantin har Lars Elmberg, styrelseordförande i Raybased AB, lånat ut 62.000 aktier till Mangold Fondkommission.

För mer information gällande uppdraget om likviditetsgaranti, vänligen kontakta:
Mangold Fondkommission AB
Engelbrektsplan 2
114 34 Stockholm
Tel. +46 8 50 30 15 95
Fax: + 46 8 50 30 15 51
Hemsida: www.mangold.se
E-mail: info@mangold.se

För mer information om Raybased, vänligen kontakta:
Lennart Olving, VD
Telefon: 0520 – 42 34 44
Mobil: 0725 – 48 66 88
E-post: lennart.olving@raybased.com

Om Raybased AB
Raybased AB (publ) är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering.
www.raybased.com

Denna information är sådan information som Raybased är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 april 2018.[:]

Senaste nyheterna