Uppdatering kring teckningsförbindelser och garantiåtaganden i förestående företrädesemission

apr 20, 2018 | Raybased Nyheter

[:sv]I den företrädesemission som annonserades den 9 april 2018 har Raybased från ett antal investerare och större aktieägare samt ledning och styrelse erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till ett belopp, som motsvarar 80 procent av det totala beloppet i företrädesemissionen om högst 16,74 MSEK. Detta motsvarar 13,39 MSEK, varav 4,00 MSEK i teckningsförbindelser.

Mer information lämnas av:
Lars Elmberg, styrelseordförande, Raybased AB
Tel 0708 – 237 004, e-mail lars.elmberg@raybased.com

Lennart Olving, CEO, Raybased AB
Tel 0725-486 688, e-mail lennart.olving@raybased.com

Om Raybased AB
Raybased AB (publ) är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering.
www.raybased.com

Denna information är sådan information som Raybased är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2018.[:]

Senaste nyheterna