Förtydligande rörande pressmeddelande från 2018-04-09

apr 25, 2018 | Raybased Nyheter

[:sv]Med anledning av förestående företrädesemission i Raybased AB, med teckningsperiod den 8-25 maj, önskar Raybased förtydliga informationen kring antalet teckningsrätter, som befintliga aktieägare erhåller på avstämningsdagen för deltagande i företrädesemissionen den 4 maj samt hur många teckningsrätter, som behövs för att teckna en ny aktie.

Villkoren lyder: För varje på avstämningsdagen innehavd aktie erhålles sex (6) teckningsrätter. Det krävs sju (7) teckningsrätter för teckning av en (1) ny aktie.

Mer information lämnas av:
Lars Elmberg, styrelseordförande, Raybased AB
Tel 0708 – 237 004, e-mail lars.elmberg@raybased.com

Lennart Olving, CEO, Raybased AB
Tel 0725-486 688, e-mail lennart.olving@raybased.com

Om Raybased AB
Raybased AB (publ) är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering.
www.raybased.com

Denna information är sådan information som Raybased är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2018.[:]

Senaste nyheterna