Raybased offentliggör prospekt inför den förestående företrädesemissionen

maj 7, 2018 | Raybased Nyheter

[:sv]Inför teckningsperioden den 8 – 25 maj 2018 offentliggör Raybased idag prospektet med information om bolaget och hur aktier tecknas i företrädesemissionen.

Mer information lämnas av:
Lars Elmberg, styrelseordförande, Raybased AB
Tel 0708 – 237 004, e-mail lars.elmberg@raybased.com

Lennart Olving, CEO, Raybased AB
Tel 0725-486 688, e-mail lennart.olving@raybased.com

Om Raybased AB
Raybased AB (publ) är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering.
www.raybased.com[:]

Senaste nyheterna