Raybased får utmärkelsen ”Seal of Excellence” men ännu ingen finansiering från Horizon 2020

jul 5, 2018 | Raybased Nyheter

[:sv]Raybased AB har erhållit EU-kommissionens utmärkelse ”Seal of Excellence”. Detta innebär i
dagsläget inget finansiellt stöd från Horizon 2020, men möjlighet till ny bedömning finns efter
sommaren då ansökan kommer att utvärderas igen. Bolagets projekt tilldelades mycket höga
poäng efter den tuffa utvärderingsprocessen och EU rekommenderar även att projektet får bidrag
från andra fonder.

Som tidigare meddelats i ett PM daterat 2018-01-10 har Raybased AB lämnat in en ansökan om
finansiering till EU:s program SME instrument, fas 2 inom Horizon 2020. Detta program har som mål
att stödja små och medelstora företag i syfte att överbrygga klyftan mellan deras forsknings- och
utvecklingsinsatser och marknaden. Vid ett godkännande i denna andra fas kan bolaget få upp till 2,4
miljoner Euro i stöd för att ytterligare utveckla både sitt erbjudande och att accelerera
marknadsexpansionen i Europa.

Raybased har nu fått beskedet att bolaget erhållit EU-kommissionens utmärkelse ”Seal of
Excellence”, men ett finansiellt stöd från Horizon 2020 har ännu inte erhållits. Utmärkelsen tilldelas
företag som av EU:s utvärderare bedöms ha en excellent innovation med en stark kommersiell
potential och förmåga att leverera och etablera sin produkt globalt. Med 13,31 poäng (av 15 möjliga)
passerade Raybased ansökan Horizon 2020:s nålsöga i utvärderingsprocessen där man bedömer
teknikhöjd, affärspotential och organisationsförmåga. I denna ansökningsomgång var Horizon 2020:s
egna finansiella medel begränsade, men projektet rekommenderas av Horizon 2020 få bidrag från
andra fonder. Ansökan kommer även att bedömas i Horizon 2020:s nästa ansökningsomgång efter
sommaren.

”Den höga poängen tillsammans med ”Seal of Excellence” är ett bevis för att vår produkt möter de
höga kraven på en disruptiv teknik med möjlighet till en kommersiell succé,” säger Lennart Olving, VD
Raybased.

Mer information lämnas av:
Lennart Olving, CEO, Raybased AB
Tel 0725-486 688, e-mail lennart.olving@raybased.com

Om Raybased AB
Raybased AB (publ) är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering.
www.raybased.com

Denna information är sådan information som Raybased är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 5 juli 2018.
[:]

Senaste nyheterna