Raybased får order från Castellum på avläsning av vattenmätare

jul 6, 2018 | Raybased Nyheter

[:sv]Raybased har fått ytterligare en order avseende trådlös fjärravläsning av vattenmätare. Leverans
sker omgående och ordervärdet uppgår till 100 000 kronor.

Dessa vattenmätare har hittills varit mycket arbetskrävande att läsa av. Den tidigare tekniken har
haft begränsad räckvidd och personal måste åka ut och läsa av vattenmätarna, trådlöst på plats. Med
Raybaseds system fjärravläses vattenmätarna varje timme, vilket bland annat medför att eventuella
vattenläckor upptäcks snabbt.

”Vi är glada över att Castellum återigen har valt vårt system och ser fram emot fortsatt samarbete”,
säger Lennart Olving, VD Raybased.

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige med ett totalt fastighetsvärde
om 82 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet består av kommersiella lokaler för kontor, butik, lager
och industri med en total uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvadratmeter.

Mer information lämnas av:
Lennart Olving, CEO, Raybased AB
Tel 0725-486 688, e-mail lennart.olving@raybased.com

Om Raybased AB
Raybased AB (publ) är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering.
www.raybased.com

Denna information är sådan information som Raybased är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 juli 2018.[:]

Senaste nyheterna