Raybased har accepterats till Energimyndigheten och Business Sweden Programme Cleantech Hub i San Francisco

jul 11, 2018 | Raybased Nyheter

[:sv]Raybased ansökte under våren till Energimyndighetens program Cleantech Hub i San Francisco. I
och med acceptans till programmet kommer Raybased få möjlighet till stöd med etablering av ett
säljkontor i San Francisco och the Bay Area med mer än 7 miljoner invånare.

Regionen har en stor kommersiell fastighetsmarknad då bolag som Oracle, Intel, HPE, Apple,
Facebook, Uber, Oracle m fl har sina huvudkontor där. Kalifornien och the Bay Area ligger även
mycket långt framme då det gäller miljö- och energieffektivisering. Dessutom har fastighetsägare
stora krav på sig att sänka energiförbrukningen.

”Vi är mycket glada att i hård konkurrens ha blivit accepterade till Cleantech Hub programmet. Det
visar på den potential våra produkter har på den internationella marknaden. I och med det stöd vi får
kan vi skynda på en etablering av Raybased utanför Sverige. Vi tror att San Francisco och Silicon
Valley är en ideal marknad för oss då många teknikföretag är öppna för ny innovativ teknologi. Om vi,
genom framgångsrika pilotprojekt, lyckas påvisa nyttan med Raybased system på företags
huvudkontor finns det stora möjligheter att vi kan få installera vårt system även på andra kontor runt
om i USA och i världen,” säger Lennart Olving, VD på Raybased.

Cleantech Hub programmet löper under två år och börjar med att Business Sweden bistår Raybased
med en marknadsanalys och framtagande av go-to-market strategi. Business Sweden kommer även
kunna erbjuda Raybased aktivt säljstöd på marknaden.

Mer information lämnas av:
Lennart Olving, CEO, Raybased AB
Tel 0725-486 688, e-mail lennart.olving@raybased.com

Om Raybased AB
Raybased AB (publ) är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering.
www.raybased.com

Denna information är sådan information som Raybased är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juli 2018.[:]

Senaste nyheterna