Sista dag för handel med Raybased BTA 1

jul 13, 2018 | Raybased Nyheter

[:sv]Raybased AB (publ) har under maj 2018 genomfört en företrädesemission, varvid 5 467 548 aktier
emitterats, vilket tillfört bolaget 13 395 492,60 SEK före emissionskostnader om beräknat 2,5 MSEK.
Registrering av de nya aktierna har nu skett hos Bolagsverket. Efter registreringen ökar det totala
antalet aktier i Raybased från 7 970 289 aktier till 13 437 837 st och aktiekapitalet ökar från
1 195 543,35 SEK till 2 015 675,55 SEK.

Den 18 juli 2018 är sista dag för handel med BTA 1 (Betald Tecknad Aktie 1) och stoppdag hos
Euroclear för Raybased BTA 1 är den 20 juli 2018. Leverans av nya aktier till VP-konton och depåer
kommer att ske den 24 juli 2018.

BTA 2 kommer att omvandlas till nya aktier så snart BTA 1 omvandlats till nya aktier. Sista dag för
handel och stoppdag för BTA 2 kommer att meddelas senare.

Mer information lämnas av:
Lennart Olving, CEO, Raybased AB
Tel 0725-486 688, e-mail lennart.olving@raybased.com

Om Raybased AB
Raybased AB (publ) är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering.

 [:]

Senaste nyheterna