Sista dag för handel med Raybased BTA 2

jul 25, 2018 | Raybased Nyheter

[:sv]Raybased AB (publ) har under maj 2018 genomfört en företrädesemission, varvid 5 467 548 aktier
emitterats, vilket tillfört bolaget 13 395 492,60 SEK före emissionskostnader om beräknat 2,5 MSEK.
Registrering av de nya aktierna har skett hos Bolagsverket, varvid det totala antalet aktier i Raybased
ökat från 7 970 289 till 13 437 837 aktier och aktiekapitalet ökat från 1 195 543,35 till
2 015 675,55 SEK.

Den 27 juli 2018 är sista dag för handel med BTA 2 (Betald Tecknad Aktie 2) och stoppdag hos
Euroclear för Raybased BTA 2 infaller den 31 juli 2018. Leverans av nya aktier till VP-konton och
depåer kommer att ske den 2 augusti 2018.

Mer information lämnas av:
Lennart Olving, CEO, Raybased AB
Tel 0725-486 688, e-mail lennart.olving@raybased.com

Om Raybased AB
Raybased AB (publ) är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering.

 [:]

Senaste nyheterna