Flaggningsmeddelande för Raybased AB

aug 6, 2018 | Raybased Nyheter

[:sv]Raybased AB, meddelade i dag att Jan Ryderstam i samband med den nyligen genomförda
företrädesemissionen ökat sitt aktieinnehav i Raybased AB från 1 026 746 aktier till 1 108 379
aktier. Det relativa aktieinnehavet har därmed minskat från ca 12,9 % till ca 8,2 % procent av
bolagets aktier och röster.

Mer information lämnas av:
Lennart Olving, CEO, Raybased AB
Tel 0725-486 688, e-mail lennart.olving@raybased.com

Om Raybased AB
Raybased AB (publ) är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering.[:]

Senaste nyheterna