Raybased har utsetts till deltagare i ”Colliers Proptech Accelerator” som drivs av Techstars

sep 10, 2018 | Raybased Nyheter

[:sv]Raybased har i hög konkurrens utsetts till deltagare i Colliers Proptech acceleratorprogram i Toronto, som drivs av Techstars. Programmets inriktning är att utveckla företag baserade på affärsmodeller som löser problem inom den kommersiella fastighetsbranschen.

Techstars acceleratorprogram är globalt mycket attraktivt och till förra årets program sökte 650 deltagare varav 10 antogs. Colliers är en av världens större fastighetsförvaltare med ca 13.000 anställda. Partnerskapet mellan Colliers och Techstars kombinerar Colliers kompetens och globala nätverk inom fastighetsbranschen med Techstars expertis och nätverk inom startups baserade på tekniska innovationer. Programmet, som varar under tre månader med start september -18, innebär att Raybaseds affärsmodell utvecklas och vässas inför en investeringsrunda med nordamerikanska investerare under innevarande höst.

”Techstars är en av världens mest välrenommerade acceleratorer, som skapat närmare 10 miljarder dollar i investeringar för deltagande företag och vi ser deltagandet i acceleratorprogrammet som en fantastisk möjlighet för vårt bolag ”, kommenterar Lennart Olving, CEO Raybased.
Ytterligare information kommer att delges inom kort.

Mer information lämnas av:
Lennart Olving                                                         Lars Elmberg
VD, Raybased AB (publ)                                        Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: 0725 ‐ 486 688                                        Telefon: 0708 ‐ 237 004
E‐post: lennart.olving@raybased.com               E‐post: lars.elmberg@raybased.com

Denna information är sådan information som Raybased är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 september 2018.

Om Raybased AB
Raybased AB (publ) är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering. www.raybased.com[:]

Senaste nyheterna