Oberoende värdering av tillgångar

okt 29, 2018 | Raybased Nyheter

[:sv]Styrelsen har föreslagit bolagsstämman att ett dotterbolag (Raybased Technology AB) bildas dit de immateriella rättigheterna och nuvarande operativa verksamhet överförs till marknadsvärde. Som ett underlag till styrelsens bedömning av marknadsvärdet har en oberoende revisionsfirma, baserat på ett internt uppdrag, givit en indikativ värdering vid utgången av september om ca 40 MSEK (motsvarande ca 3 kronor per aktie). Styrelsen kommer att utgå från den oberoende värderingen vid en eventuell kommande transaktion mellan moder- och dotterbolag.

För mer information se även PM daterade 10 september och 1 oktober 2018.

Lars Elmberg Styrelseordförande, Raybased AB
Tel: +46 708-237 004 E-post:
lars.elmberg@raybased.com

Raybased AB är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering. www.raybased.com[:]

Senaste nyheterna