Kommuniké från extra bolagsstämma 30 oktober 2018

okt 30, 2018 | Raybased Nyheter

[:sv]Lars Elmberg, styrelseordförande i Raybased AB, redogjorde för bakgrunden till beslutsförslagen på den extra bolagsstämman.

Vid stämman fattades följande beslut:

Ändring av bolagsordning
Stämman fattade beslut om ändrade kapitalgränser i enlighet med styrelsens förslag.

Riktad nyemission av aktier
Stämman godkände styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier..

Emission av 300 000 teckningsoptioner
Stämman fattade beslut om riktad emission av högst 300 000 teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag.

Bildande av dotterbolag
Stämman fattade beslut om bildande av dotterbolag i enlighet med styrelsens förslag

Överföring av immateriella tillgångar från Raybased AB till dotterbolag
Stämman fattade beslut om överföring av immateriella tillgångar från Raybased AB till dotterbolag i enlighet med styrelsens förslag.

Ändring av bolagsordningen
Stämman fattade beslut om ändring av Bolagsordningens §1 (Firma) och §3 Verksamhet) i enlighet med styrelsens förslag.

Mer information lämnas av:
Lars Elmberg Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: +46 708 23 70 04
E-post: lars.elmberg@raybased.com

Om Raybased AB (publ)
Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering. Läs mer om företaget på bolagets hemsida: www.raybased.com Bolaget är listat på Spotlight www.aktietorget.se[:]

Senaste nyheterna