Installation av en pilot i Colliers huvudkontor i Toronto

nov 2, 2018 | Raybased Nyheter

[:sv]Raybased AB har fått en order på en pilotinstallation till Colliers Internationella huvudkontor i Toronto, Kanada.

Kontoret består av tre våningar i ett höghus. Varje våning är till ytan ca 600 m2. Installationen kommer att ske i tre steg. I det första kommer Raybaseds system att mäta energiförbrukningen under nuvarande driftsförhållanden. De data som mäts kommer att laddas upp till Raybaseds molntjänst för visualisering och analys. Mätningen kommer att pågå tre månader och fungera som utgångspunkt för förslag på förbättringar i de andra och tredje stegen. Baserat på analysen kommer Raybased att föreslå ett ljusstyrningssystem som uppfyller krav och önskemål från Colliers. För det tredje och sista steget ska Raybaseds system kontrollera värmepumpar, AC och ventilation, vilket bidrar till energieffektivitet och komfort.

”Det är spännande att vi har fått denna möjlighet att installera vår plattform i Nordamerika och visa hur bra den är. Detta är något vi jobbat med sedan i somras. Allt sker inom ramen för Techstars Colliers acceleratorprogram och deras engagemang vad gäller programmet är imponerande. Raybased har genom detta initiativ fått en fantastisk möjlighet att presentera sig och bygga ett nätverk av intressanta spelare på den nordamerikanska marknaden”, säger Lennart Olving, styrelseordförande i Raybased AB.

Värdet av ordern kommer att fastställas när steg två ovan definieras.

Mer information lämnas av:
Jonas Almquist
VD, Raybased AB (publ)
Telefon: +46 702 58 38 88
jonas.almquist@raybased.com

Lennart Olving
Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: +46 725 48 66 88
lennart.olving@raybased.com

Om Raybased AB (publ)
Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida
IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering. www.raybased.com
Bolaget är listat på Spotlight www.spotlightstockmarket.com

Om Colliers International Group
Colliers International Group Inc. (NASDAQ: CIGI) (TSX: CIGI) är globala ledare inom kommersiella fastighetstjänster med mer än 12 000 anställda i 69 länder. Med en företagsam kultur tillhandahåller Colliers anställda ett komplett utbud av tjänster till hyresgäster, ägare och investerare världen över. Tjänsterna är strategisk sälj- och köprådgivning, uthyrning, globala verksamhetslösningar, fastighets- och tillgångsförvaltning, arbetsplatslösningar, hotellförsäljning- och rådgivning, rådgivning- och värderingstjänster, marknadsanpassad research och insiktsfulla konsulttjänster. www.colliers.com

Denna information är sådan information som Raybased är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 november 2018.[:en]Raybased AB has received an order for a pilot installation at Colliers International Headquarters in Toronto, Canada.

The building consists of three floors in a high-rise building. Each floor is about 600 m2. The installation will take place in three steps. In the first step, Raybased’s system will measure the energy consumption used under current operating conditions. Collected data will be uploaded to Raybased’s cloud service for visualization and analysis. The measurements will last for three months and will serve as a baseline for improvements in the second and third steps.

Based on the measured results, Raybased will propose a light control system, that meets the requirements stated by Colliers. For the third and final step Raybased will add control of heat pumps, AC and ventilation, greatly contributing to energy efficiency and comfort.

“This is great opportunity for us to install our platform in Canada and show how well it performs. This opportunity is something we have been working with since this last summer.

All this takes place within the framework of the Techstars Colliers accelerator program. Both Techstars and Collier’s commitment to the program and the ten teams that are here, is impressive. We now have been given a huge opportunity to introduce ourselves and form a network of really dedicated players in the North American market through this initiative, “says Lennart Olving, Chairman of Raybased AB.

The value of the order will be determined when step one, mentioned above, is defined.[:]

Senaste nyheterna