Smart Buildings, Easy – Raybased lanserar ett nytt kraftfullt konfigurationsverktyg

jan 11, 2019 | Raybased Nyheter

Det som är bra ska vara enkelt! Nu blir det enklare och går ännu snabbare att skapa ett idealt inomhusklimat, sänka energikostnaderna och minska CO2 utsläppen med hjälp av Raybaseds nya konfigurationsverktyg. Den kraftfulla programvaran hanterar alla aspekter av en Raybased installation – planering, funktionalitet, kommunikation, mätdata och inte minst dokumentation.

Utmaningen har varit att göra verktyget så kraftfullt att det kan användas för de mest komplexa installationerna, men samtidigt så enkelt att även mindre tränad personal självständigt kan göra installationer.

Med den senaste uppdateringen gör vi det mycket enklare för alla att komma igång och använda vårt system. Användargränssnittet är betydligt mer intuitivt. Det är helt enkelt lättare att göra rätt och svårare att göra fel.

“Vi har lagt ner mycket arbete, tillsammans med erfarna UI-experter (user interface), på att få ett naturligt sätt att arbeta”, säger Fredrik Moland, kundprojektledare Raybased. “Med den senaste uppgraderingen, blir det även för mig, som arbetar dagligen i verktyget, snabbare och enklare att lösa uppgiften”.

Konfigurationsverktyget öppnar upp Raybaseds marknad mot Tekniska konsulter och Installationsföretag som nu själva enkelt kan projektera och installera Raybaseds trådlösa system för styrning av belysning, värme, kyla och ventilation. Enkelheten och flexibiliteten är stor i jämförelse med mer konventionella konkurrenter. Den enkelheten kan översättas till kostnadseffektivitet. Konfigurationsverktyget är en förutsättning för att göra det komplexa enkelt. Genom automatisering tas tidigare manuella moment bort, vilket ger ett snabbare arbetsflöde och högre kvalitet.

”Vi kommer att fortsätta att arbeta intensivt med att vidareutveckla process och verktyg. Vi människor skall kunna fokusera på de övergripande designbesluten, medan datorer och programvara är överlägsna på att hantera alla de tekniska detaljerna. En långt driven automatisering är vägen framåt”, säger Jan Ryderstam, grundare och CTO Raybased.

Mer information lämnas av:
Jonas Almquist
VD, Raybased AB (publ)
Telefon: +46 702 58 38 88
jonas.almquist@raybased.com

Lennart Olving
Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: +46 725 48 66 88
lennart.olving@raybased.com

Jan Ryderstam
Grundare och CTO Raybased AB (publ)
Telefon: +46 735 18 83 60
jan.ryderstam@raybased.com

Om Raybased AB (publ)
Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering. www.raybased.com.
Bolaget är listat på Spotlight www.spotlightstockmarket.com

Tryck här för att ladda ner pressmeddelandet som en PDF

Senaste nyheterna