Förtydligande av villkor – Teckningsrätter

jan 23, 2019 | Raybased Nyheter

Gällande Raybaseds företrädesemission vill Raybased göra följande förtydligande:

Rätt att teckna aktier skall tillkomma bolagets aktieägare per avstämningsdagen fredagen den 1 februari 2019. För en (1) befintlig aktie i Raybased erhålls en teckningsrätt. Denna teckningsrätt ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie.

Mer information lämnas av:
Jonas Almquist
VD, Raybased AB (publ)
Telefon: +46 702 58 38 88
jonas.almquist@raybased.com

Lennart Olving
Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: +46 725 48 66 88
lennart.olving@raybased.com

Om Raybased AB (publ)
Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering. www.raybased.com.
Bolaget är listat på Spotlight www.spotlightstockmarket.comSenaste nyheterna