Pilotinstallation har påbörjats i Toronto

jan 25, 2019 | Raybased Nyheter

Som vi tidigare meddelat i PM den 2 november 2018 har Raybased genom samarbetet med Colliers International Group fått möjligheter att genomföra några pilotinstallationer i Kanada, USA och Europa. En av installationerna är på Colliers internationella huvudkontor i Toronto och där har nu fas 1 påbörjats.

Kontoret består av tre våningar i ett större höghus, där varje våning omfattar ca 600 m2. I den första fasen av projektet installeras utrustning för att mäta energiförbrukningen hos värme- och kylsystemen.

Totalt omfattar detta system ett tjugotal värmepumpar och ett stort antal elektriska värmare.

Energiförbrukningen kommer att mätas och studeras under en period av
3 – 6 månader. Med mätningarna som underlag kommer Raybased i nästa fas att föreslå åtgärder för hur man kan styra dessa system för att uppnå bättre energieffektivitet och förbättrad komfort i kontoren när det gäller fördelning av värme och kyla.

Mer information lämnas av:
Jonas Almquist
VD, Raybased AB (publ)
Telefon: +46 702 58 38 88
jonas.almquist@raybased.com

Lennart Olving
Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: +46 725 48 66 88
lennart.olving@raybased.com

Om Raybased AB (publ)
Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering. www.raybased.com.
Bolaget är listat på Spotlight www.spotlightstockmarket.com

Om Colliers International Group
Colliers International Group Inc. (NASDAQ: CIGI) (TSX: CIGI) är globala ledare inom kommersiella fastighetstjänster med mer än 13 000 anställda i 69 länder och förvaltar fastigheter för drygt 25 miljarder dollar. Med en företagsam kultur tillhandahåller Colliers anställda ett komplett utbud av tjänster till hyresgäster, ägare och investerare världen över. Tjänsterna är strategisk sälj- och köprådgivning, uthyrning, globala verksamhetslösningar, fastighets- och tillgångsförvaltning, arbetsplatslösningar, hotellförsäljning- och rådgivning, rådgivning- och värderingstjänster, marknadsanpassad research

Tryck här för att ladda ner pressmeddelandet som en PDF

Senaste nyheterna