Raybased har fått en order från Profi Fastigheter

feb 13, 2019 | Raybased Nyheter

Raybased AB (publ) har fått order på en systemleverans för automatiserade mätaravläsningar i en av Profis fastigheter i Stockholm. Ordervärdet uppgår till drygt 150.000 kronor.

Samtliga elmätare, vattenmätare och värmemängdsmätare ska läsas av via Raybaseds system och all data ska skickas till Raybaseds App och webbgränssnitt ”Raybased On-line”. Profis förvaltare kan där följa lokalernas förbrukning i realtid. Projektet är en väg framåt i Profis arbete att effektivisera teknisk drift och då bolagets bestånd till stor del består av befintliga fastigheter är Raybaseds trådlösa system ett sätt att göra investeringarna mer lönsamma.

“Med Raybaseds system får Profi en enkel väg framåt att automatisera avläsningen av samtliga mätare i sitt bestånd. Data som samlas in kan sedan användas för att verifiera resultatet från investeringar i energibesparande åtgärder och för debitering av hyresgäster”, kommenterar Jonas Almquist, VD Raybased.

“Profi har som mål att bidra till en hållbar framtid och skapa långsiktigt hållbara fastigheter. I Raybaseds system ser vi en möjlighet att förenkla det arbetet tack vare den trådlösa teknik som Raybased erbjuder. Vi ser potential i att effektivisera fastighetsdriften genom att våra tekniker får information om byggnadens status direkt i mobilen”, kommenterar Bo Svedérus, Teknisk chef på Profil.

Mer information lämnas av:
Jonas Almquist
VD, Raybased AB (publ)
Telefon: +46 702 58 38 88
jonas.almquist@raybased.com

Lennart Olving
Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: +46 725 48 66 88
lennart.olving@raybased.com

Om Raybased AB (publ)
Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering. www.raybased.com.
Bolaget är listat på Spotlight www.spotlightstockmarket.com

Om Profi Fastigheter
Profi Fastigheter bedriver aktiv förvaltning och utveckling av kommersiella fastigheter med fokus på Storstockholm. Fastighetsbeståndet omfattar cirka 500 000 kvm kommersiella lokaler. Verksamheten drivs i egen regi och organisationen består av cirka 35 kunniga medarbetare. Vi har som mål att vara framstående inom hållbar förvaltning och utveckling av fastigheter vilket gagnar våra kunder och samhället i stort. Läs mer på www.profi.se.

Tryck här för att ladda ner pressmeddelandet som en PDF

Senaste nyheterna