Utfall av Raybaseds företrädesemission

mar 4, 2019 | Raybased Nyheter

[:sv]

Raybased AB (publ) (ticker: RBASE) – som utvecklar och säljer en trådlös plattform för övervakning, mätning, styrning och optimering av fastigheter – har under februari månad genomfört en företrädesemission, som tillför bolaget 19 644 550,20 SEK före emissionskostnader, som uppgår till 4 Mkr.

Företrädesemissionen genomfördes inför Raybaseds fortsatta expansion under perioden den 8 – 22 februari 2019 med stöd av beslut på styrelsemötet den 17 januari, baserat på ett bemyndigande från årsstämman den 2 mars 2018. Totalt inbringar företrädesemissionen 19 644 550,20 SEK före emissionskostnader.

Med stöd av företrädesrätt har 3 141 923 aktier tecknats, motsvarande 5 655 461,40 SEK före emissionskostnader, d.v.s. 23,00 procent av företrädesemissionen. Utan stöd av företrädesrätt har 269 801 aktier tecknats, motsvarande 485 641,80 SEK före emissionskostnader, d.v.s. 1,98 procent av företrädesemissionen. Raybased har från ett antal investerare, större aktieägare samt ledning och styrelse erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till ett belopp som motsvarar 80,00 procent av det totala beloppet i Företrädesemissionen. Garanter kommer att enligt avtal teckna 7 457 749 aktier i företrädesemissionen, motsvarande 13 423 948,20 SEK.

”Emissionen tillför medel för vår tillväxt. Nu kan vi fortsätta att fokusera på vår expansion genom ökade marknadsaktiviteter och nya kunddrivna funktionaliteter”, säger Jonas Almquist, CEO för Raybased. ”Glädjande nog kommer Raybased genom denna emission att tillföras nya större ägare i och med att flertalet garanter uttalat sig positivt till att vara långsiktiga ägare i Raybased”, tillägger Jonas.

Genom företrädesemissionen emitteras 10 913 639 aktier, varvid antalet aktier i Raybased ökar till 24 555 476 aktier. Aktiekapitalet ökar med 1 637 036 SEK till 3 683 321,40 SEK.

Mer information lämnas av:
Jonas Almquist
VD, Raybased AB (publ)
Telefon: +46 702 58 38 88
jonas.almquist@raybased.com

Lennart Olving
Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: +46 725 48 66 88
lennart.olving@raybased.com

Om Raybased AB (publ)
Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering. www.raybased.com.
Bolaget är listat på Spotlight www.spotlightstockmarket.com

 

Tryck här för att ladda ner pressmeddelandet sm en PDF

[:]

Senaste nyheterna