Raybased tecknar femårigt Proptech-avtal med Castellum

maj 29, 2019 | Raybased Nyheter

[:sv] Affären gäller i första skedet sex fastigheter i Castellums bestånd av totalt ca 650 fastigheter. Avtalet påbörjas omgående, löper över fem år och fortsätter sedan som ett tillsvidareavtal. Det samlade ordervärdet för de första sex fastigheterna under kontraktsperioden är 750.000 SEK. Castellum har uttryckt en avsikt att löpande ansluta fler fastigheter i sitt bestånd. Avtalet mellan Raybased och Castellum innebär att en hel arbetsprocess hos Castellum digitaliseras. Med denna stororder lanseras därmed Raybaseds första standardiserade Proptech-tjänst – ”MEETERING as a Service”. Tjänsteleveransen sker över fem år och löper därefter vidare så länge parterna är nöjda med samarbetet. För Castellum innebär Raybaseds nya tjänst ”MEETERING as a Service” att allt arbete med inhämtning och hantering av olika typer av mätardata digitaliseras. I dagsläget åker personal ut till varje enskild fastighet för att manuellt läsa av alla de undermätare som registrerar hyresgästernas förbrukning av el, vatten, värme och kyla. Därefter måste även mätarställningarna registreras manuellt i de olika system som behövs, för att kunna fakturera hyresgästerna, arbeta med energiuppföljning etc. Denna tidskrävande process kostar mycket pengar och den mänskliga faktorn ökar risken för fel i såväl avläsning som rapportering och fakturering. Med Raybaseds trådlösa avläsningsteknik digitaliseras nu hela processen och integreras med Castellums energi- och faktureringssystem. ”Nu får vi tillgång till en stabil och kostnadseffektiv lösning för avläsning av våra undermätare. Detta innebär både en stor besparing för Castellum och att vi kan bli ännu effektivare i vårt energieffektiviseringsarbete”, säger Anders Björling, Teknisk Chef Castellum. ”Jag är oerhört glad och stolt över att Raybased får leverera sin nya Proptech-tjänst till just Castellum, som är en av Sveriges mest välrenommerade fastighetsägare. Vi har i våra tidigare projekt med Castellum kunnat visa att våra lösningar är kostnadseffektiva och mycket tillförlitliga, så i det perspektivet är detta ett naturligt steg i vår affärsrelation. ”MEETERING as a Service” bygger på en kombination av vår världsledande trådlösa teknik tillsammans med en arbetsprocess som skapar en enorm skalbarhet. Vi kommer redan i detta skede att ha kapacitet att ansluta 1000-tals fastigheter årligen, kommenterar Jonas Almquist, VD Raybased. Tjänsten ”MEETERING as a Service”, är den första av flera tjänster som Raybased kommer att lansera framöver. Bolaget arbetar nu intensivt tillsammans med en rad fastighetsägare med att paketera ytterligare Proptech-tjänster och därmed skapa flera generiska tjänster som löser kritiska utmaningar för fastighetssektorn såsom CO2 minskning, kostnadsbesparing och förbättrad inomhusmiljö. ”Mitt mål sedan jag tillträdde som VD för Raybased i november har varit att skapa Proptechlösningar, som bygger på Raybaseds unika trådlösa teknologi och som löser konkreta behov och utmaningar hos världens fastighetsägare. Lösningarna skall tillfredsställa ett tydligt behov, vara obegränsat skalbara och vi skall ha en god lönsamhet. Samtidigt skall lösningen tillföra kunden ett konkret mervärde och vara kostnadseffektiv,” kommenterar Jonas Almquist, VD Raybased AB Mer information lämnas av: Jonas Almquist VD, Raybased AB (publ) Telefon: +46 702 58 38 88 jonas.almquist@raybased.com Om Raybased AB (publ) Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering. www.raybased.com. Bolaget är listat på Spotlight www.spotlightstockmarket.com Tryck här för att ladda ner pressmeddelandet i sin helhet [:]

Senaste nyheterna