Raybased tecknar Proptech-avtal med Corem Property Group

maj 29, 2019 | Raybased Nyheter

[:sv]Affären gäller en fastighet i Corems bestånd där Kunskapsskolan driver sin verksamhet i
Katrineholm och omfattar en lösningsleverans från Raybased. Ordervärdet är på ca 200.000 SEK
och affären är den första mellan parterna. Arbetet påbörjas omgående. Med detta avtal lanseras
Raybaseds Proptech-tjänst nummer två – ”AIR QUALITY as a Service”. Detta är ytterligare en order
på en skalbar Proptech-tjänst liksom den som tillkännagavs tidigare idag. Då handlade det om en
order på digitalisering av inhämtning och hantering av olika typer av mätardata – s k ”METERING as
a Service”.

Corem är ett snabbt växande fastighetsbolag, som jobbar kontinuerligt med att uppgradera sina
fastigheter så att de kan driftas digitalt och effektivt. Bolagets bestånd är på 186 fastigheter med
en total uthyrbar area om drygt 1,4 miljoner kvm.

Avtalet mellan Raybased och Corem innebär att tidigare manuellt arbete digitaliseras genom
uppkoppling av ventilationssystemet i skolan. Genom att med tjänsten ”AIR QUALITY as a Service”
digitalt övervaka skolans luftkvalitet och trådlöst styra ventilationsspjällen fördelas frisk luft mellan
klassrummen utifrån var eleverna befinner sig. Det innebär att luftflödet minimeras där syrenivån är
hög och ingen befinner sig medan luftflödet maximeras där lektion pågår och syreförbrukningen är
hög. Detta leder till rätt inomhusklimat och låg energiförbrukning.

”Det är viktigt för skolverksamheter och fastighetsägare, som äger lokaler där sådan verksamhet
bedrivs att man kan erbjuda god luftkvalitet kombinerat med låg energiförbrukning, Raybased kan
lösa dessa utmaningar effektivt och till en lägre kostnad”, kommenterar Jonas Almquist, VD på
Raybased.

Idag finns ett utbrett problem med att luftkvaliteten är undermålig i skolor då antalet elever per klass
ökar. Med en smart fördelning av frisk luft minskar behovet att öka ventilationskapaciteten i
fastigheten. Den traditionella lösningen har varit att byta till ett kraftfullare fläktaggregat, vilket ofta
innebär en mångmiljoninvestering. Med Raybaseds trådlösa styrning kan samma resultat uppnås
med en väsentligt lägre investering.

Tjänsten ”AIR QUALITY as a Service” är den andra av flera tjänster som Raybased lanserar. Den första
– ”METERING as a Service” – presenterades tidigare idag. Bolaget arbetar nu intensivt tillsammans
med en rad fastighetsägare med att paketera ytterligare Proptech-tjänster och därmed skapa flera
generiska tjänster som löser kritiska utmaningar för fastighetssektorn såsom CO2 minskning,
kostnadsbesparing och förbättrad inomhusmiljö.

”Mitt mål sedan jag tillträdde som VD för Raybased i november har varit att skapa Proptechlösningar,
som bygger på Raybaseds unika trådlösa teknologi och som löser konkreta behov och
utmaningar hos världens fastighetsägare. Lösningarna skall tillfredsställa ett tydligt behov, vara
skalbara och vi skall ha en god lönsamhet. Samtidigt skall lösningen tillföra kunden ett konkret
mervärde och vara kostnadseffektiv. Många kommuners ekonomi är ansträngd, genom att erbjuda
lösningen som en tjänst med betalning över flera år kan t ex en kommun åtgärda 20 skolor per år i
stället för bara en med samma investeringsbudget”, kommenterar Jonas Almquist, VD Raybased AB.

Om Raybased AB (publ)
Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering. www.raybased.com. Bolaget är listat på Spotlight www.spotlightstockmarket.com

Tryck här för att ladda ner pressmeddelandet i sin helhet[:]

Senaste nyheterna