Flaggningsmeddelande i Raybased AB (publ)

jun 17, 2019 | Raybased Nyheter

[:sv]

Brofund Group äger nu 9,6 % av Raybaseds aktier och är därmed bolagets största enskilda aktieägare med 2 357 370 aktier och 2 357 370 röster. Brofund var garant i vårens nyemission och har därefter ökat sitt innehav genom köp av ytterligare aktier.

Brofund är ett privat investmentbolag, som bland annat indirekt är huvudägare i Slättö Förvaltning.

”Fastighetsbranschen står inför en strukturomvandling drivet av teknikutveckling och digitalisering. Bolag som lyckas etablera affärsmodeller inom PropTech har goda förutsättningar till fin tillväxt framgent. Vi tycker att Raybased är ett spännande företag med potential till god värdeutveckling och de kontakter vi har haft med ledningen har varit förtroendeingivande”, kommenterar Johan Karlsson, Brofund Group.

”Vi är nöjda med att få in Johan Karlsson och Brofund Group som ägare i Raybased. Att få tillgång till ett industriellt perspektiv och nätverk från ägarsidan förbättrar ytterligare våra förutsättningar att utveckla våra tjänster mot marknaden”, kommenterar Jonas Almquist, VD Raybased.

För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Almquist VD, Raybased AB (publ)
Telefon: +46 702 58 38 88
E-mejl: jonas.almquist@raybased.com

Om Raybased AB (publ)
Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering. www.raybased.com. Bolaget är listat på Spotlight www.spotlightstockmarket.com

Tryck här för att ladda ner pressmeddelandet i sin helhet

[:]

Senaste nyheterna