Raybaseds styrelse föreslår riktad konvertibelemission till Brofund Group AB med flera och kallar till extra bolagsstämma

jul 22, 2019 | Raybased Nyheter

[:sv]

Proptech-bolaget Raybased, ett svenskt bolag som verkar för att digitalisera fastighetsbranschen, meddelar att de kommer att fördjupa samarbetet med största aktieägaren Brofund AB. Detta genom att Brofund erbjuder Raybased att teckna ett tvåårigt konvertibelt lån om 5 MSEK till 5,0 procents ränta. Konverteringskursen är enligt förslaget 1,85 SEK.

”Vi ser stora möjligheter för Raybased att hjälpa fastighetsbranschen med digitalisering och en omställning till smartare hus. För oss som ägare är det viktigt att se till att bolaget får den finansiering som behövs för att realisera sin vision om en mer hållbar framtid”, säger Johan Karlsson, VD på Brofund.

Raybaseds styrelse föreslår att konvertibelemissionen maximeras till 10 MSEK till ovan villkor och en minimikonverteringskurs på 1,85 SEK. Bolaget bedömer konverteringskursen som rimlig utifrån nuvarande kurs.

Raybased ändrade nyligen affärsmodellen till en servicemodell. Modellen har visat sig vara framgångsrik på marknaden och de första avtalen är redan klara och tecknade med Castellum och Corem (se PM 29 maj). Den nya affärsmodellen innebär att intäkterna fördelas över en längre period vilket i sin tur kräver viss finansiering under ett initialt skede. Lånet kommer ge Raybased nödvändig likviditet för att ställa om samt tid att realisera de affärer som finns i pipen med bibehållen utvecklingstakt.

Raybaseds styrelse ser positivt på möjligheten att accelerera arbetet med den nya affärsmodellen genom att bolagets likviditet stärks till sunda villkor. Styrelsen ser också positivt på att på sikt få en aktiv ägare med omfattande affärsverksamhet inom finans- och fastighetsinvesteringar.

Brofund har, villkorat av att en extra bolagsstämma lämnar bemyndigande till styrelsen att besluta om konvertibelemissionen, ingått en teckningsförbindelse att teckna sig för konvertibler om 5 000 000 kr. Dialog förs med några potentiella tecknare om teckning upp till totalt 10 MSEK, vilket således kan aktualiseras inom kort. Dessa tecknare kommer att presenteras när avtal slutits. En kallelse kommer inom kort att publiceras till en extra bolagsstämma som kommer att hållas i mitten av augusti.

Mer information lämnas av:
Jonas Almquist VD, Raybased AB (publ)
Telefon: +46 702 58 38 88
jonas.almquist@raybased.com

Lennart Olving Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: +46 725 48 66 88
lennart.olving@raybased.com

Om Raybased AB (publ)
Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering. www.raybased.com. Bolaget är listat på Spotlight www.spotlightstockmarket.com

Denna information är sådan information som Raybased är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juli 2019.

Tryck här för att ladda ner pressmeddelandet i sin helhet

 

[:]

Senaste nyheterna