KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA i RAYBASED AB (PUBL)

jul 30, 2019 | Raybased Nyheter

[:sv]Aktieägarna i RaybasedAB (publ), 556776–3213, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den
13 augusti 2019, kl. 14.00 på A Odhners Gata 41, 421 30 Västra Frölunda.

Tryck här för att ladda ner pressmeddelandet i sin helhet[:]

Senaste nyheterna