Kommuniké från extra bolagsstämma i Raybased AB (publ)

aug 13, 2019 | Raybased Nyheter

[:sv]

Lennart Olving, styrelseordförande i Raybased AB, redogjorde för bakgrunden till beslutsförslagen på den extra bolagsstämman.

Vid stämman fattades följande beslut:
Emission av konvertibler. Vid dagens stämma godkändes enhälligt styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av konvertibler.

För mer information, v v se Kallelse till extra bolagsstämma distribuerad 2019-07-30, alternativt kontakta:
Jonas Almquist VD, Raybased AB (publ)
Telefon: +46 702 58 38 88
jonas.almquist@raybased.com

Lennart Olving, Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: +46 725 48 66 88
lennart.olving@raybased.com

Om Raybased AB (publ)
Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering. www.raybased.com. Bolaget är listat på Spotlight www.spotlightstockmarket.com

Tryck här för att ladda ner pressmeddelandet i sin helhet

[:]

Senaste nyheterna