Vad betyder Techstars investering i Raybased Proptech AB för Raybaseds aktieägare?

nov 6, 2019 | Raybased Nyheter

[:sv]Hösten 2018 deltog Raybased i programmet ”Colliers Proptech Accelerator”. Detta program syftade till att etablera långsiktiga globala marknads- och investerarkontakter för Raybased. För att detta skulle bli verklighet förutsattes också Techstars LLC genomföra en investering på 20 000 USD motsvarande 6 % delägande i Raybased Proptech AB.

En extra bolagsstämma fattade hösten 2018 beslut om en ny koncernstruktur som möjliggör en sådan investering och till detta pris. Denna koncernstruktur har nu bildats genom skapandet av dotterbolaget Raybased Proptech AB och överförande av immateriella tillgångar och operativ verksamhet till detta bolag.

I moderbolaget som kommer att namnändras till Raybased Holding AB kvarstår lednings-, ekonomi-, IR och IT-funktionerna. Även kassan kommer att stanna i moderbolaget. Moder- och dotterbolag kommer att ha samma styrelse. VD, Jonas Almquist kommer att vara operativt ansvarig för såväl moder- som dotterbolag.

Som ersättning för den verksamhet som överförs betalar dotterbolaget med en revers, vars storlek fastställs i den värderingsprocess som nu pågår. Moderbolaget som fortsätter att vara noterat har därefter en fordran på dotterbolaget motsvarande reversvärdet samt ett ägande av 94% av detta bolag. Eftersom dotterbolaget initialt, efter köpet av tillgångar enligt ovan, kommer att ha ett eget kapital på 100 000 SEK görs Techstars investering till ca 30 ggr nominell kurs vid nuvarande dollarkurs (ca 200 000 SEK för 6 % av det egna kapitalet). Investeringen sker alltså på mycket fördelaktiga villkor för nuvarande aktieägare. Nämnas kan också att de immateriella rättigheterna utgör säkerhet för moderbolagets fordran.

Syftet med förändringen är att långsiktigt möjliggöra en global expansion för Raybased, vilket kommer att kräva starka partners såväl ur marknads- som kapitalperspektiv. Det är styrelsens bestämda uppfattning att Techstars med sitt globala kontaktnät kan medverka till skapandet av nödvändigt nätverk för denna utveckling. Raybased kommer dock kortsiktigt ha fortsatt fokus på den nordiska marknaden.

Styrelsens övertygelse är att affären med Techstars är positiv för bolagets alla aktieägare.

Mer information lämnas av:
Jonas Almquist
VD, Raybased AB (publ)
Telefon: +46 702 58 38 88
jonas.almquist@raybased.com

Lennart Olving
Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: +46 703 19 48 00
lennart.olving@raybased.com

Om Raybased AB (publ)
Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, kyla, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybased gör fastigheter smarta, enkelt. www.raybased.com Bolaget är listat på Spotlight www.spotlightstockmarket.com
Tryck här för att ladda ner pressmeddelandet i sin helhet

Tryck här för att ladda ner pressmeddelandet i sin helhet[:]

Senaste nyheterna