Extern värdering av Raybased ABs immateriella tillgångar slutförd

nov 15, 2019 | Raybased Nyheter

[:sv]En extern värdering av Raybaseds immateriella tillgångar har nu slutförts. Dessa tillgångar tillsammans med de delar av moderbolagets övriga tillgångar som överförts till Raybased Proptech AB, mot revers, motsvarar ett nettovärde på ca 36 MSEK. Denna summa utgör köpeskilling för den operativa affärsverksamheten i Raybased AB.

I moderbolaget Raybased AB kvarstår värden av bland annat kassa, aktier i Raybased Proptech AB, konvertibellån och underskottsavdrag utöver ovan nämnda revers.

Mer information lämnas av:
Lennart Olving
Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: +46 703 19 48 00
lennart.olving@raybased.com

Om Raybased AB (publ)
Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds målsättning är att med digitaliserad fastighetsdrift förenkla vardagen för fastighetsägare. www.raybased.com . Bolaget är listat på Spotlight www.spotlightstockmarket.com

Tryck här för att ladda ner pressmeddelandet i sin helhet[:]

Senaste nyheterna