Raybased föreslår nytt incitamentsprogram

nov 27, 2019 | Raybased Nyheter

[:sv]Styrelsen i Raybased AB har gjort bedömningen att det optionsprogram som beslutades vid
årsstämman 2019 inte är relevant. Skälet är att priset för optionen och fastställd lösenkurs baserades
på det antal aktier som fanns i bolaget före den nyemission som genomfördes strax före
årsstämman. Styrelsen har därför beslutat dra tillbaka detta program och i stället föreslå ett nytt
program för nyckelpersoner inkluderande VD.

Styrelsen kommer att kalla till extra bolagsstämma som innefattar ovanstående förslag

Mer information lämnas av:
Lennart Olving
Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: +46 703 19 48 00
lennart.olving@raybased.com

Om Raybased AB (publ)
Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds målsättning är att med digitaliserad fastighetsdrift förenkla vardagen för fastighetsägare. www.raybased.com . Bolaget är listat på Spotlight www.spotlightstockmarket.com

Tryck här för att ladda ner pressmeddelandet i sin helhet[:]

Senaste nyheterna