Raybased i ny Proptech-affär med Castellum

dec 3, 2019 | Raybased Nyheter

[:sv]Castellum Väst gör avrop mot det nyligen ingångna ramavtalet mellan Raybased AB och Castellum. Affären omfattar Raybaseds tjänst METERING as a Service (MaaS), ordervärdet beräknas till 230 000 SEK och löper över fem år.

Tjänsten installeras i ett antal fastigheter i området Lackarebäck i Mölndal – Göteborg. Raybased kommer att påbörja installationen under december månad.

”Raybased har ett mycket gott samarbete med Castellum och ordern är extra glädjande då den avropas kort tid efter att ramavtalet tecknats med Castellum. Raybased och Castellum fortsätter nu sin gemensamma inventering av behoven inom Castellum Västs fastighetsbestånd”, säger Jonas Almquist, VD på Raybased.

METERING as a Service – Vad är det?
MaaS är en tjänst inom PropTech (Property Technology), som bygger på Raybaseds trådlösa teknologi. MaaS digitaliserar en tidigare helt manuell process inom fastighetsförvaltning och drift. Raybased kopplar upp samtliga mätare i en fastighet och levererar löpande förbrukning/effektuttag av el, värme, kyla samt vatten till fastighetsägarens energiuppföljningssystem. Informationen kan även användas för fakturering av hyresgästernas el, värme, kyla och vattenförbrukning. Den ger också hyresgästen möjlighet att följa sin energiförbrukning och kostnad via en kundportal. Tjänsten är standardiserad och implementeras enkelt och snabbt hos fastighetsägaren, samtidigt som den är obegränsat skalbar.

Med MaaS i fastigheten slipper driftteknikern och förvaltaren all manuell avläsning, ingen behöver åka runt och läsa av mätarställningar utan förbrukningsdata skickas direkt till fastighetsägarens driftsystem utan manuell hantering. Hela flödet i fastighetsdriften automatiseras trådlöst.
MaaS möjliggör en tillförlitlig energiuppföljning, som är grunden för en byggnads energieffektivisering. Tjänsten sparar personalresurser och minskar driftkostnaden. Genom att förenkla energieffektiviseringen bidrar tjänsten till minskade CO2 utsläpp – Energibesparing i kommersiella byggnader är en av de stora klimatutmaningarna i världen.

För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Almquist
VD, Raybased AB (publ)
Telefon: +46 702 58 38 88
jonas.almquist@raybased.com

Lennart Olving
Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: +46 703 19 48 00
lennart.olving@raybased.com

Om Raybased AB (publ)
Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t ex värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds målsättning är att med digitaliserad fastighetsdrift förenkla vardagen för fastighetsägare. www.raybased.com . Bolaget är listat på Spotlight www.spotlightstockmarket.com

Tryck här för att ladda ner pressmeddelandet i sin helhet

 

 [:]

Senaste nyheterna