Raybased installerar digital temperaturavläsning i bostadshus

dec 10, 2019 | Raybased Nyheter

[:sv]Raybased sluter avtal med Kvarnvreten Fastigheter AB om leverans av tjänsten Temperature as a Service (TaaS) till två av Kvarnvretens 25 bostadshus i Västerås. Kvarnvreten Fastigheter blir därmed Raybaseds första kund av tjänsten TaaS. Ordervärdet beräknas till 135 000 SEK.

”Värme är ofta den största kostnaden för oss fastighetsägare. Idag förlitar vi oss på att hyresgästerna säger till om det är för kallt eller varmt. Med Raybaseds tjänst TaaS vet vi den exakta temperaturen i huset. Kombinerat med information från fjärrvärmesystemet kan vi nu enkelt och effektivt justera temperaturen optimalt. Vi ser en stor kostnads- och miljöbesparingspotential med TaaS. Vi planerar att successivt installera TaaS i alla våra fastigheter”, säger Erik Magnusson, VD Kvarnvreten Fastigheter och tillika aktieägare i Raybased.

Temperature as a Service – Vad är det?
Temperature as a Service (TaaS) är en tjänst inom PropTech (Property Technology) som bygger på Raybaseds trådlösa teknologi. TaaS omfattar dels avläsning av fjärrvärmemätarens värden för energi, effekt, flöden och inlopps/returtemperatur, dels avläsning av temperatur och luftfuktighet i lägenheter, trapphus och utomhus.

Tjänsten ger fastighetsägaren en komplett översikt över temperaturen i byggnaden och värmesystemet vilket gör det enkelt att snabbt justera värme/kyla. Hyresgästerna får på så sätt det inomhusklimat de önskar vilket bidrar till kundnöjdhet. Tjänsten möjliggör vidare för fastighetsägaren att optimera energiförbrukningen i hela huset vilket sparar energi, minskar kostnaderna och inte minst byggnadens CO2 utsläpp. Fjärrvärmeavgiften, dvs den fasta avgiften kan minskas genom TaaS precisa information av effektuttag och returvattnets temperatur.

TaaS är standardiserad och implementeras enkelt och snabbt hos fastighetsägaren, samtidigt som tjänsten är obegränsat skalbar.

TaaS är en enkel och effektiv tjänst som ger besparing, miljönytta och säkertäller att hyresgästen har rätt temperatur i sin bostad. På taket på Kvarnvretens hus monterar Raybased en Long Range Radio (LoRa) station som kan läsa temperatur, energiförbrukning etc i alla byggnader inom en radie av drygt 1,5 km. Detta innebär att vi kostnadseffektivt kan addera både fler byggnader och fler fastighetsägare till våra tjänster för digital avläsning av mätare”, säger Jonas Almquist, VD på Raybased.

För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Almquist
VD, Raybased AB (publ)
Telefon: +46 702 58 38 88
jonas.almquist@raybased.com

Lennart Olving
Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: +46 703 19 48 00
lennart.olving@raybased.com

Om Raybased AB (publ)
Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t ex värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds målsättning är att med digitaliserad fastighetsdrift förenkla vardagen för fastighetsägare. www.raybased.com . Bolaget är listat på Spotlight www.spotlightstockmarket.com

Tryck här för att ladda ner pressmeddelandet i sin helhet[:]

Senaste nyheterna