Raybased Holding AB – planerad extra bolagsstämma inställd och uppdatering av finansiell kalender

dec 19, 2019 | Raybased Nyheter

[:sv]Styrelsen i Raybased Holding AB har beslutat att förslaget om incitamentsprogram, som skulle framlagts till den tidigare aviserade extra bolagsstämman, kommer att samordnas med ordinarie årsstämma som planeras till den 6 mars. Den 17 januari kommer bolagets bokslutskommuniké att offentliggöras. Årsredovisningen kommer att offentliggöras den 7 februari 2020.

Lennart Olving
Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: +46 703 19 48 00
lennart.olving@raybased.com

Om Raybased AB (publ)
Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t ex värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds målsättning är att med digitaliserad fastighetsdrift förenkla vardagen för fastighetsägare. www.raybased.com . Bolaget är listat på Spotlight www.spotlightstockmarket.com

Tryck här för att ladda ner pressmeddelandet i sin helhet[:]

Senaste nyheterna