Flaggningsmeddelande i Raybased Holding AB (publ)

feb 4, 2020 | Raybased Nyheter

[:sv]Brofund Group AB ökar sitt innehav i Raybased Holding AB och kontrollerar direkt och indirekt genom sitt innehav i Neptunia Invest AB 12,6% av aktierna i Raybased. Brofund Group AB är ett privat investmentbolag, som bland annat indirekt är huvudägare i Slättö Förvaltning.

För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Almquist
VD, Raybased AB (publ)
Telefon: +46 702 58 38 88
jonas.almquist@raybased.com

Lennart Olving
Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: +46 703 19 48 00
lennart.olving@raybased.com

Om Raybased AB (publ)
Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t ex värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds målsättning är att med digitaliserad fastighetsdrift förenkla vardagen för fastighetsägare. www.raybased.com . Bolaget är listat på Spotlight www.spotlightstockmarket.com

Tryck här för att ladda ner pressmeddelandet i sin helhet[:]

Senaste nyheterna