Raybased har tecknat avtal med Castellum gällande mätningstjänster

mar 11, 2020 | Raybased Nyheter

[:sv]Castellums region Väst har gjort avrop mot ramavtalet mellan Raybased Proptech AB och Castellum. Affären omfattar Raybaseds tjänst Metering as a Service (MaaS), ordervärdet beräknas till 188 000 SEK.

Tjänsten levereras till ett antal fastigheter i området Åbro i Mölndal och installation av hårdvara i fastigheter kommer att påbörjas under mars månad.

“Det är glädjande att vi får fortsatt förtroende från Castellum. För varje projekt förbättrar vi våra leveranser för att kontinuerligt upprätthålla den höga standard som Castellum förväntar sig från sina leverantörer”, säger Jonas Almquist, VD på Raybased.

METERING as a Service – Vad är det?
MaaS
är en tjänst inom PropTech (Property Technology), som bygger på Raybaseds trådlösa teknologi. MaaS digitaliserar en tidigare helt manuell process inom fastighetsförvaltning och drift. Raybased kopplar upp samtliga mätare i en fastighet och levererar löpande förbrukning/effektuttag av el, värme, kyla samt vatten till fastighetsägarens energiuppföljningssystem. Informationen kan även användas för fakturering av hyresgästernas el, värme, kyla och vattenförbrukning. Den ger också hyresgästen möjlighet att följa sin energiförbrukning och kostnad via en kundportal. Tjänsten är standardiserad och implementeras enkelt och snabbt hos fastighetsägaren, samtidigt som den är obegränsat skalbar.

Med MaaS i fastigheten slipper driftteknikern och förvaltaren all manuell avläsning, ingen behöver åka runt och läsa av mätarställningar utan förbrukningsdata skickas direkt till fastighetsägarens driftsystem utan manuell hantering. Hela flödet i fastighetsdriften automatiseras trådlöst.

MaaS möjliggör en tillförlitlig energiuppföljning, som är grunden för en byggnads energieffektivisering. Tjänsten sparar personalresurser och minskar driftkostnaden. Genom att förenkla energieffektiviseringen bidrar tjänsten till minskade CO2 utsläpp – Energibesparing i kommersiella byggnader är en av de stora klimatutmaningarna i världen.

Mer information lämnas av:
Jonas Almquist
VD, Raybased Holding AB (publ)
Telefon: +46 702 58 38 88
jonas.almquist@raybased.com

Fredrik Brodin
Styrelseordförande, Raybased Holding AB (publ)
Telefon: +46 708 88 66 65
fredrik.brodin@raybased.com

Om Raybased Holding AB (publ)
Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, kyla, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtidaIoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering. www.raybased.com
Bolaget är listat på Spotlight www.spotlightstockmarket.com


Denna information är sådan information som Raybased är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 mars 2020.

Tryck här för att ladda ner pressmeddelandet i sin helhet[:]

Senaste nyheterna