Raybased Holding ABs optionsprogram avbrutet

mar 16, 2020 | Raybased Nyheter

[:sv]Vid Raybased Holding ABs bolagsstämma den 6 mars 2020 fattades beslut om att erbjuda ett optionsprogram för nyckelpersoner inom organisationen. Efter den senaste veckans turbulens på grund av corona-pandemin med kraftiga fall och rörelser på världens börser har den allmänna osäkerheten i ekonomin ökat.

Med hänsyn till rådande omvärldssituation har inte optionsprogrammet tecknats per den sista teckningsdagen den 13 mars 2020. Styrelsen kommer att i närtid diskutera ett nytt incitamentsprogram. Ingen teckning kommer därför att ske inom ramen för det på bolagsstämman den 6 mars 2020 beslutade optionsprogrammet.

Mer information lämnas av:

Jonas Almquist
VD, Raybased AB (publ)
Telefon: +46 702 58 38 88
jonas.almquist@raybased.com

Fredrik Brodin
Styrelseordförande, Raybased Holding AB (publ)
Telefon: +46 708 88 66 65
fredrik.brodin@raybased.com

Om Raybased AB (publ)
Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, kyla, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida
IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering. www.raybased.com
Bolaget är listat på Spotlight www.spotlightstockmarket.com

Tryck här för att ladda ner pressmeddelandet i sin helhet[:en]Vid Raybased Holding ABs bolagsstämma den 6 mars 2020 fattades beslut om att erbjuda ett optionsprogram för nyckelpersoner inom organisationen. Efter den senaste veckans turbulens på grund av corona-pandemin med kraftiga fall och rörelser på världens börser har den allmänna osäkerheten i ekonomin ökat.

Med hänsyn till rådande omvärldssituation har inte optionsprogrammet tecknats per den sista teckningsdagen den 13 mars 2020. Styrelsen kommer att i närtid diskutera ett nytt incitamentsprogram. Ingen teckning kommer därför att ske inom ramen för det på bolagsstämman den 6 mars 2020 beslutade optionsprogrammet.

Mer information lämnas av:

Jonas Almquist
VD, Raybased AB (publ)
Telefon: +46 702 58 38 88
jonas.almquist@raybased.com

Fredrik Brodin
Styrelseordförande, Raybased Holding AB (publ)
Telefon: +46 708 88 66 65
fredrik.brodin@raybased.com

Om Raybased AB (publ)
Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, kyla, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida
IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering. www.raybased.com
Bolaget är listat på Spotlight www.spotlightstockmarket.com[:]

Senaste nyheterna