Raybased har fått en order från HMP El gällande mätningstjänster

apr 28, 2020 | Raybased Nyheter

[:sv]HMP El har lagt en beställning till Raybased på tjänster Metering as a Service (MaaS) för uppkoppling av mätare. Ordervärdet beräknas till 160 000 SEK.

Tjänsten levereras till ett av områdena med kolonilotter som arrenderas ut av Fastighetskontoret i Göteborgs Stad och kommer att implementeras under maj månad. I det berörda området så ska det byggas 46 stugor. Raybased kommer att trådlöst läsa av elförbrukningen för respektive stuga. Förbrukningen kommer att visas på Raybaseds nya hemsida och app för MaaS som lanseras i slutet av juni och som enkelt kan användas för att fakturera respektive hyresgäst. Genom att avläsningen sker trådlöst och klarar avstånd på cirka 2 km så blir besparingen stor jämfört med traditionella trådbundna system som kräver omfattande grävning och manuellt arbete.

Fastighetskontoret är fastighetsnämndens förvaltning i Göteborgs Stad och arbetar i huvudsak inom 4 områden: som markägare, inom exploatering, fastighetsförvaltning och boende. Organisationen förvaltar ca. 300 fastigheter – alltifrån kolonilotter till Göteborgsoperan vid Lilla Bommen.

”HMP El har varit Raybaseds installatör och underleverantör i flera kundprojekt och det känns fantastiskt roligt att rollerna nu är de ombytta dvs. att HMP El använder våra lösningar i sina projekt”, säger Jonas Almquist, VD på Raybased.

”När vi gjorde kundinstallationer åt Raybased så blev det uppenbart hur enkelt och smidigt systemet är att arbeta med. Dessutom så har Raybased en helhetslösning med en lättanvänd mobil-app och ett webbgränssnitt där föreningen kan följa förbrukningen och sedan fakturera. Installationen går blixtsnabbt, kunden får en lägre kostnad och vi får en högre marginal”, kommenterar Magnus Hegg, VD på HMP El.

METERING as a Service – Vad är det?
MaaS är en tjänst inom PropTech (Property Technology), som bygger på Raybaseds trådlösa teknologi. MaaS digitaliserar en tidigare helt manuell process inom fastighetsförvaltning och drift. Raybased kopplar upp samtliga mätare i en fastighet och levererar löpande förbrukning/effektuttag av el, värme, kyla samt vatten till Raybaseds App och fastighetsägarens energiuppföljningssystem. Informationen kan även användas för fakturering av hyresgästernas el, värme, kyla och vattenförbrukning. Den ger också hyresgästen möjlighet att följa sin energiförbrukning och kostnad via en kundportal. Tjänsten är standardiserad och implementeras enkelt och snabbt hos fastighetsägaren, samtidigt som den är obegränsat skalbar.

Mer information lämnas av:
Jonas Almquist
VD, Raybased AB (publ)
Telefon: +46 702 58 38 88
jonas.almquist@raybased.com

Om Raybased AB (publ)
Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, kyla, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida
IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering. www.raybased.com
Bolaget är listat på Spotlight www.spotlightstockmarket.com

Tryck här för att ladda ner pressmeddelandet i sin helhet[:]

Senaste nyheterna