KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I RAYBASED HOLDING AB (PUBL)

maj 14, 2020 | Raybased Nyheter

[:sv]Aktieägarna i Raybased Holding AB (publ), 556776–3213 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 29 maj 2020, kl. 13.00 på A Odhners Gata 41, 421 30 Västra Frölunda. 

Tryck här för att ladda ner pressmeddelandet i sin helhet[:]

Senaste nyheterna