Raybased Holding AB byter lista till NGM Nordic SME

maj 20, 2020 | Raybased Nyheter

[:sv]Raybased Holding AB, som noterades på Spotlight Stock Market 2016 (tidigare Aktietorget), har ansökt och blivit godkänt för att byta noteringsplats till NGM Nordic SME. Bakgrunden till listbytet är att bolagets ledning och styrelse har goda erfarenheter från andra företag i tillväxt noterade på NGM. Vidare görs bedömningen att NGM ger god tillgång till kontakter för tillväxt och kapitalisering.

Aktien kommer att avregistreras på Spotlight Stock Market efter handelsdagens slut den 21 augusti och noteras på NGM Nordic SME den 24 augusti 2020.

För aktieägare i Raybased Holding innebär detta ingen skillnad mot tidigare, aktien behåller samma kortnamn (RBASE) och samma ISIN-kod (SE0007698121). Aktieägare behöver således inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Om Raybased Holding AB (publ)
Raybased är ett svenskt PropTech-bolag som erbjuder fastighetsägare tjänster och lösningar som effektiviserar fastighetsdriften, minskar kostnader och miljöpåverkan samt förbättrar inomhusklimatet. Tjänsterna som är baserade på trådlös teknik bygger på användarvänlighet, visualisering och ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation och datainhämtning. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, kyla, ventilation och belysning.

Mjukvaruplattformen Raybased 2Way som lanseras i juni tillgängliggör data från fastigheten och från externa system direkt till fastighetsägarens olika system och applikationer. Raybaseds målsättning är att med digitaliserad fastighetsdrift öka lönsamheten och förenkla vardagen för fastighetsägare.

Bolagets aktie är listad på Spotlight Stock Market.
www.raybased.com


Mer information lämnas av:
Jonas Almquist
VD, Raybased AB (publ)
Telefon: +46 702 58 38 88
jonas.almquist@raybased.com

Fredrik Brodin
Styrelseordförande, Raybased Holding AB (publ)
Telefon: +46 708 88 66 65
fredrik.brodin@raybased.com

Tryck här för att ladda ner pressmeddelandet i sin helhet

 [:]

Senaste nyheterna