Raybased erhåller sin första order från Kungsleden

jun 16, 2020 | Raybased Nyheter - Cision

tis, jun 16, 2020 16:10 CET

Kungsleden har lagt en beställning till Raybased på Metering as a Service (MaaS) för uppkoppling av mätare. Ordervärdet är på 60 000 SEK.

Tjänsten levereras till en fastighet med flera byggnader och kommer att implementeras under juni månad. I varje byggnad finns det en vattenmätare och Raybased kommer trådlöst att läsa av vattenförbrukningen för respektive byggnad. Förbrukningen kommer att visualiseras Raybaseds nya webbgränssnitt för PC och smartphone/tablet samt i Kungsledens befintliga system för uppföljning av energi- och vattenanvändning. Informationen kan Kungsleden använda för att debitera hyresgäster, förenkla detektering av vattenläckor och som indata till miljöcertifieringar för byggnaderna.

Genom att avläsningen sker trådlöst och klarar avstånd på cirka 2 km så blir besparingen stor jämfört med traditionella trådbundna system som kräver omfattande manuellt arbete.

Beställningen är den första som Raybased erhåller av Kungsleden. Målet är att implementera denna lösning samt andra Raybased applikationer i beståndet.

“Kungsleden är ett målmedvetet fastighetsbolag med väl utformade ambitioner inom hållbarhet. Vi ser fram emot möjligheten att få hjälpa dem mäta, samla in och dra nytta av data och information från deras fastigheter. Kungsleden kommer direkt att nyttja Raybased nya skalbara mjukvaruplattform – Raybased 2Way för datainhämtning samt med visualisering i Raybaseds två nya applikationer – Raybased Temperature & Raybased Metering, som lanseras den 18/6”, säger Jonas Almquist, VD på Raybased.

Mer information lämnas av:
Jonas Almquist                                                            
VD, Raybased AB (publ)                   
Telefon: +46 702 58 38 88                         

jonas.almquist@raybased.com

Fredrik Brodin
Styrelseordförande, Raybased Holding AB (publ)
Telefon: +46 708 88 66 65

fredrik.brodin@raybased.com    

Om Raybased Holding AB (publ)
Raybased är ett svenskt PropTech-bolag som erbjuder fastighetsägare tjänster och lösningar som effektiviserar fastighetsdriften, minskar kostnader och miljöpåverkan samt förbättrar inomhusklimatet. Tjänsterna som är baserade på trådlös teknik bygger på användarvänlighet, visualisering och ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation och datainhämtning. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, kyla, ventilation och belysning.

Mjukvaruplattformen Raybased 2Way (lanseras 18/6 -2020) tillgängliggör data från fastigheten och från externa system direkt till fastighetsägarens olika system och applikationer. Raybaseds målsättning är att med digitaliserad fastighetsdrift öka lönsamheten och förenkla vardagen för fastighetsägare.

Bolagets aktie är listad på Spotlight Stock Market.
www.raybased.com

Publicerad av på https://news.cision.com/se/raybased/r/raybased-erhaller-sin-forsta-order-fran-kungsleden,c3135814.

Senaste nyheterna