Raybased erhåller sin första order från kungsleden

jun 16, 2020 | Raybased Nyheter

Kungsleden har lagt en beställning till Raybased på Metering as a Service (MaaS) för uppkoppling av mätare.  Ordervärdet är på 60 000 SEK. 

Tjänsten levereras till en fastighet med flera byggnader och kommer att implementeras under juni månad. I varje byggnad finns det en vattenmätare och Raybased kommer trådlöst att läsa av vattenförbrukningen för  respektive byggnad. Förbrukningen kommer att visualiseras Raybaseds nya webbgränssnitt för PC och  smartphone/tablet samt i Kungsledens befintliga system för uppföljning av energi‐ och vattenanvändning.  Informationen kan Kungsleden använda för att debitera hyresgäster, förenkla detektering av vattenläckor och  som indata till miljöcertifieringar för byggnaderna.

Genom att avläsningen sker trådlöst och klarar avstånd på cirka 2 km så blir besparingen stor jämfört med  traditionella trådbundna system som kräver omfattande manuellt arbete.

Beställningen är den första som Raybased erhåller av Kungsleden. Målet är att implementera denna lösning  samt andra Raybased applikationer i beståndet.

“Kungsleden är ett målmedvetet fastighetsbolag med väl utformade ambitioner inom hållbarhet. Vi ser fram  emot möjligheten att få hjälpa dem mäta, samla in och dra nytta av data och information från deras  fastigheter. Kungsleden kommer direkt att nyttja Raybased nya skalbara mjukvaruplattform ‐ Raybased 2Way  för datainhämtning samt med visualisering i Raybaseds två nya applikationer – Raybased Temperature &  Raybased Metering, som lanseras den 18/6”, säger Jonas Almquist, VD på Raybased.

Mer information lämnas av: 
Jonas Almquist
VD, Raybased AB (publ)
Telefon: +46 702 58 38 88
jonas.almquist@raybased.com

Fredrik Brodin
Styrelseordförande, Raybased Holding AB (publ)
Telefon: +46 708 88 66 65
fredrik.brodin@raybased.com

Om Raybased Holding AB (publ) 
Raybased är ett svenskt PropTech‐bolag som erbjuder fastighetsägare tjänster och lösningar som effektiviserar  fastighetsdriften, minskar kostnader och miljöpåverkan samt förbättrar inomhusklimatet. Tjänsterna som är  baserade på trådlös teknik bygger på användarvänlighet, visualisering och ett öppet trådlöst nätverk för  fastighetsautomation och datainhämtning. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i  fastigheter t.ex. värme, kyla, ventilation och belysning.

Mjukvaruplattformen Raybased 2Way (lanseras 18/6 ‐2020) tillgängliggör data från fastigheten och från  externa system direkt till fastighetsägarens olika system och applikationer. Raybaseds målsättning är att med  digitaliserad fastighetsdrift öka lönsamheten och förenkla vardagen för fastighetsägare.

Bolagets aktie är listad på Spotlight Stock Market.
www.raybased.com

Tryck här för att ladda ner pressmeddelandet i sin helhet[:]

Senaste nyheterna